UAB „Lutex“ atlieka E-verslo sistemos eSMS.LT konkurencingumo didinimo ir sprendimų taikomąjį tyrimą

Projekto metu yra atliekamas SMS siuntimo sistemos www.eSMS.LT konkurencingumo tyrimas, ieškomi sprendimai sistemų tobulinimui ir vartotojų poreikių įgyvendinimui.

Projekto rezultatas – atliktas tiriamasis darbas, bendrosios išvados ir pasiūlymai didinantys eSMS.lt sistemos konkurencingumą.

Projektas buvo dalinai finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos priemonę „Inočekiai LT“ (Nr. VP2-1.3-ŪM-05-K).

Mūsų klientai